επιθεώρηση Εγγραφή

Απρίλιος 8, 2018
χάλυβα Πύργος Ελέγχου

Συστατικά & μέρη Επιθεωρήστε : Έργο Βολιβία 230KV Γωνία Steel Tower

Προφίλ & Plate Project 230KV Bolivia Tower Type2HD KH08-01 Περιγραφή Επιτρεπόμενη απόκλιση (mm)   Μέθοδος επιθεώρησης Δείγμα αρ. & αποτέλεσμα 410 450 220 223 [...]