Ολοκληρωμένη Πύργος του δικτυακού τόπου,Τοποθεσία Portable Telecom Tower

Φεβρουάριος 9, 2018

σταθμό βάσης ολοκληρωμένη τηλεπικοινωνιών

ολοκληρωμένα προϊόντα σταθμό βάσης τηλεπικοινωνιών αναφέρεται σε ένα συνδυασμό των προϊόντων τηλεπικοινωνιών, συμπεριλαμβανομένων πύργου τηλεπικοινωνιών & πόλους, φως φωτιστικά, κεραία, σχαρών καλωδίων, Κιτ γείωσης πύργου, δωμάτιο στέγη [...]
Φεβρουάριος 9, 2018

Κινητό Ολοκληρωμένο σταθμό βάσης

Κινητό Ολοκληρωμένο σταθμός βάσης περιλαμβάνει: δωμάτιο επικοινωνίας, το σώμα του πύργου, υποστήριξη πύργο, ίδρυμα δωμάτιο, ελέγχου προώθηση. Ο πύργος ένθετο στη δομή, δομή προώθηση κάνουν το κοινό [...]
Φεβρουάριος 9, 2018

χάλυβα σταθμό πύργο πλέγμα

Ένας πύργος πύργος πλέγμα ή δικτύωμα είναι ανεξάρτητος πύργος πλαίσιο. Μπορούν να χρησιμοποιηθούν ως πύργοι μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας ειδικά για τάσεις πάνω 100 κιλοβόλτ, όπως και [...]