500 Δικτυωτή γωνιακή χαλύβδινη πλατφόρμα Παρατηρητήριο πυρκαγιάς με προοπτική δασών βουνού

Νοέμβριος 8, 2018

500 KV πλέγμα σχεδιασμού πύργο γωνία και δοκιμής

ΣΦΙΓΚΤΕΣ ΚΑΙ ΜΠΟΥΛΕΣ ΓΙΑ Σφιγκτήρες ΠΥΡΓΟΥ ΧΑΛΥΒΟΥ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ, τα οποία είναι στερεωμένα με βίδες, Πρέπει να προβλέπονται με τα κεφάλια αποσχισθείσα ή πώματα και κατάλληλες ροδέλες. Τα μπουλόνια θα [...]
Οκτώβριος 24, 2018

Γαλβανισμένο πλέγμα Γωνία Steel Power Transmission Tower Γραμμή

Γαλβανισμένο δικτυωτό γωνιακό χάλυβα Ονομασία πύργου γραμμής μετάδοσης ισχύος 500KV Γαλβανισμένη εν θερμώ γραμμή μετάδοσης Υλικό Q235 ή Q345 Βαθμός τάσης 10KV, 110KV, 220KV, 500KV ή [...]