Επικοινωνίες GSM σχεδιασμός πύργου πλέγμα | 4 πόδια GSM Αυτο που υποστηρίζουν τον πύργο χάλυβα

Γαλβανισμός σωληνοειδή χάλυβα γωνία της κατάρτισης φωτιά πύργο παρατήρησης 30m
μεταλλικών κατασκευών σχεδιασμός αποφοίτηση πύργος παρατήρησης
Ενδέχεται 15, 2018
Manufacturer Lattice Tower Tubular Tower
Επικοινωνία Lattice Πύργο ,Κατασκευή εγκατάστασης
Ενδέχεται 18, 2018

Επικοινωνίες GSM σχεδιασμός πύργου πλέγμα | 4 πόδια GSM Αυτο που υποστηρίζουν τον πύργο χάλυβα

steel communication tower

Inquire Now: GSM, BTS cellular phone steel tower/pole/mast Telecommunication tower/pole/mast Radio tower/pole/mast Microwave tower/pole

δομή Πύργος Σχεδιασμός Χαρακτηριστικά

5.1 Κεραία Φόρτωση

5.1.1 Πλατεία GSM Αυτο πύργο υποστήριξη χάλυβα ύψος 20 μέτρα και άνω:

 1. ένα. Εγκατάσταση του 9 αριθμούς GSM κεραίες του μεγέθους 30 εκατοστών x 2.5m ζύγισης 37 χλγρ κάθε.
 2. σι. Εγκατάσταση του 2 αριθμούς των 1.8m. Διάμετρος μικροκυμάτων πιάτο κεραίες ζύγισης 75 kg το καθένα.
 3. ντο. Εγκατάσταση του 2 αριθμούς των 2,4 εκατ. Διάμετρος μικροκυμάτων κεραία πιάτο ζύγισης 200 kg το καθένα.
 4. ρε. Το βάρος της κεραίας mount κάθε κεραία πρέπει να θεωρηθεί ως 15 κιλό.

5.1.2 Square telecommunication lattice tower of height 15m and below:

 1. ένα. Εγκατάσταση του 6 μας. GSM κεραίες του μεγέθους 30 εκατοστών x 2.5m ζύγισης 37 χλγρ κάθε.
 2. σι. Εγκατάσταση του 2 αριθμοί διαμέτρου 1.2m κεραίες πιάτο μικροκυμάτων ζύγισης 50kg κάθε.
 3. ντο. Εγκατάσταση του 2 αριθμοί των 1.8m Διάμετρος κεραίες πιάτο μικροκυμάτων ζύγισης 75 kg το καθένα.
 4. ρε. Το νεκρό βάρος της κεραίας από κάθε κεραία πρέπει να θεωρηθεί ως 15kg.

Καλώδιο Σκάλες

 • Οριζόντια Σκάλα Cable

Ένα γαλβανισμένο εν θερμώ χάλυβα καλώδιο σκάλα θα πρέπει να τοποθετηθεί μεταξύ του πύργου τηλεπικοινωνιών πλέγμα και το δοχείο ή καμπίνες εξωτερικού χώρου για την υποστήριξη των ομοαξονικών καλωδίων. οχετών καλωδίων από χάλυβα θα πρέπει να παραδοθεί & εγκατασταθεί μεταξύ του καταφύγιο και τον πύργο. Η σκάλα καλώδιο πρέπει να είναι 400 χιλιοστά ελάχιστο πλάτος με οριζόντιες βαθμίδες απέχουν μεταξύ τους κατά 500 χιλιοστά μέγιστο. Το προφίλ του καλωδίου σκάλα πρέπει να είναι το σχήμα και το μέγεθος για να παρέχει διάταξη στερέωσης για πρότυπο σφιγκτήρες καλωδίων, όπως ο Andrew, FEMA, RBS ή άλλο αποδεκτό σφιγκτήρες για μεγέθη καλωδίων των ½” μέσω 1⅝”.

Η σκάλα του καλωδίου πρέπει να παραδοθεί πλήρες με όλα τα παξιμάδια, βίδες, και σφιγκτήρες. Η σκάλα καλώδιο πρέπει να υποστηρίζεται από γαλβανισμένου χάλυβα κατακόρυφο ρυθμιζόμενο (τηλεσκοπικός) υποστηρίζει με προκατασκευασμένα από οπλισμένο σκυρόδεμα θεμέλια στο έδαφος με το ελάχιστο 20 εκατοστά θαμμένο κάτω από το έδαφος.

Εάν ζητηθεί από Omantel, η σκάλα του καλωδίου πρέπει να καλύπτεται με ένα γαλβανισμένο εν θερμώ χάλυβα καπάκι, (για να μην προκληθεί ζημιά στο καλώδιο) κατάλληλα στερεωμένο στο σκάλας καλώδιο.

Η απόσταση μεταξύ του πύργου & ο περιέκτης διατηρείται κανονικά ελάχιστο; Ωστόσο, ο ανάδοχος υποχρεούται να παρέχει καλώδιο σκάλα σε-μεταξύ του GSM Αυτο που υποστηρίζουν τον πύργο χάλυβα & δοχείο ανεξάρτητα από την απόσταση. Επιπλέον, η σκάλα του καλωδίου θα πρέπει να σχεδιαστεί, κατασκευάζονται & εγκατασταθεί με τέτοιο τρόπο ώστε το αστήρικτο μήκος δεν πρέπει να υπερβαίνει 3 μέτρα προκειμένου να αποφευχθεί η κάμψη κάτω από το βάρος των καλωδίων.

 • Κάθετη καλωδίων Υποστήριξη GSM Αυτο υποστήριξη πύργος χάλυβα

Τα κάθετα στηρίγματα τροφοδότη πρέπει να προβλέπεται πλησίον του σκάλα αναρρίχηση σε θέση να υποστηρίζει μέγιστος αριθμός τροφοδότες για την απόλυτη σύστημα. Η απόσταση μεταξύ των ράβδων στήριξης τροφοδότη δεν πρέπει να υπερβαίνει 0.8 μετρητής. Η κατακόρυφη στήριξη του καλωδίου δεν πρέπει να εμποδίζει τα πόδια του προσώπου αναρρίχησης; Ως εκ τούτου, η ελάχιστη απόσταση από την αναρρίχηση σκάλα για την υποστήριξη πρέπει να 0.25 μετρητής.

αναρρίχηση Σκάλα

σκάλες αναρρίχηση (και κατακόρυφα στηρίγματα καλωδίων) καθορίζεται στο πλησιέστερο πόδι του πύργου τηλεπικοινωνιών πλέγμα στο καταφύγιο και θα πρέπει να συμμορφώνονται με τους τοπικούς & τα διεθνή πρότυπα ασφαλείας και προδιαγραφές όσον αφορά τις διαστάσεις τους, βάση, υλικό, και τα λοιπα.

 1. Οι σκάλες αναρρίχησης πρέπει να στερεώνεται είτε οριζόντιες ενισχύσεις ή τα πόδια, αλλά θα πρέπει να είναι παρακείμενη προς το κατακόρυφο στήριγμα τροφοδότη. Ο σχεδιασμός της σκάλας πρόσβασης πρέπει να είναι σύμφωνα με το BS 4211.
 2. Σκάλα δεν πρέπει να είναι μικρότερη από ό, τι 450 χιλιοστά πλάτος με σκαλοπάτια καθορίζεται σε όχι περισσότερο από 200 mm απόσταση. Γαλβανισμού να είναι τουλάχιστον 610 γραμμάριο επικάλυψης ψευδαργύρου ανά τετραγωνικό μέτρο.
 3. Σκάλες πρέπει να έχουν συνεχή κλωβό ασφαλείας, κατασκευασμένα από βρόχους που χωρίζονται από όχι περισσότερο από 1 μετρητής, και με όχι λιγότερο από τρεις κατακόρυφες πίσω λωρίδες. Μελέτη κατασκευής θα πρέπει να είναι τέτοια ώστε ο κλωβός ασφαλείας είναι άκαμπτη.
 4. Το κομμάτι σκάλα κορυφή πρέπει να εκτείνεται τουλάχιστον 1 έτσι ώστε να είναι δυνατή η ασφαλής πρόσβαση από τη σκάλα προς την πλατφόρμα μέτρο πέρα ​​από την κορυφαία πλατφόρμα εργασίας. Αιχμηρές ακμές που θα μπορούσαν να οδηγήσουν σε τραυματισμούς θα πρέπει να αποφεύγεται.
 5. Τα σκαλοπάτια της σκάλας πρέπει να είναι σε θέση να αντέχουν σε συγκεντρωμένο φορτίο των 1.5kN.
 6. Υπόλοιπο πλατφόρμες πρέπει να παρέχονται κατά μήκος της αναρρίχησης σκάλα με διαστήματα που δεν υπερβαίνουν 15 μέτρα. Υπόλοιπο πλατφόρμες πρέπει να είναι αρκετά ισχυρή για να αντέξει 2kN συγκεντρωμένο φορτίο.
 7. Το δάπεδο της πλατφόρμας είναι κατασκευασμένο λαμαρίνα ή παρόμοιο και πρέπει να στηρίζεται σταθερά.
 8. Οι πλατφόρμες πρέπει να είναι εφοδιασμένα με ένα μέταλλο να επιβιβαστεί και προστατευτικό κιγκλίδωμα σε ένα επίπεδο μετρητή με μέγιστη ελεύθερη κάθετη απόσταση των 400 χιλιοστών.
 9. The entire GSM Self supporting steel tower height shall be provided with anti fall arrest system consisting of rail, καλωδίωσης και τρόλεϊ.

Fasteners Βίδες, παξιμάδια και ροδέλες

Οι βίδες σύνδεσης, nuts and washers will be according to any of the following standards (ή ισοδύναμο):

Μηχανικές ιδιότητες των συνδετήρων

prEN 781/2 Hexagon μπουλόνια υψηλής αντοχής διαρθρωτικές γαζών

prEN 784/5 Απλό ροδέλες για την υψηλή αντοχή των διαρθρωτικών γαζών

Βίδες

EN 24014 Εξάγωνη

κατηγορία αντοχής 8.8

Απλό ροδέλες

ISO 7089

Γαλβανιστήρια

θερμώ

παξιμάδι

Οι ξηροί καρποί θα πρέπει να κλειδωθεί έτσι ώστε δεν θα πάρει χαλαρά κατά τη διάρκεια της λειτουργίας. Η σωστή ροπή σύσφιξης θα πρέπει να ορίζονται στο έγγραφο

Διαστάσεων πρότυπα για συνδετήρες

Βίδες

ΑΠΟ 7990, 6914, 933, 607, 6921, 931, 960 961

ΞΗΡΟΙ ΚΑΡΠΟΙ

ΑΠΟ 555, 7967, 934, 6915, 439-2

πλυντήρια

ΑΠΟ 7989, 6916, 126, 434

Spring Washers

ΑΠΟ 127, 128

Anchor Μπουλόνια

Σύμφωνα με τις απαιτήσεις

Safety Railing

Η πλατφόρμα εργασίας πρέπει να είναι εξοπλισμένο με κορυφαία κουπαστή του σωληνοειδή ή γωνία προφίλ, γαλβανισμένο ατσάλι. Το κιγκλίδωμα ασφαλείας είναι ικανό να μεταφέρει ένα 1kN συγκεντρωμένο φορτίο. Υπάρχει μια ενδιάμεση σιδηροτροχιά σε ύψος 0.6m. Μία πλάκα λάκτισμα (σανίδα-) 0.1μέτρα ύψος έχει εγκατασταθεί γύρω από την πλατφόρμα για την πρόληψη εργαλεία ή άλλα αντικείμενα από πτώση από τον πύργο.

Σύστημα προειδοποίησης αεροσκαφών

Το Σύστημα αεροσκαφών Προειδοποίηση του πύργου τηλεπικοινωνιών θα πρέπει να σχεδιαστεί, παρέχεται & εγκατασταθεί σύμφωνα με AWL Πρότυπα & Προδιαγραφές που περιγράφονται στα έγγραφα

Αφήστε μια απάντηση

Η διεύθυνση email σας δεν θα δημοσιευθεί. τα απαιτούμενα πεδία είναι επισημασμένα *