کارخانه

 

KEHANG has more than 320 کارکنان, خروجی سالانه 30,000 تن, با مساحت 86,000 متر مربع, منطقه ساخت و ساز 35,000 متر مربع.