برج تک قطبی و طراحی دهانه

برج تک قطبی برج قطب ارتباطات
نوامبر 18, 2018
دکل مهاری VS برج آزاد ایستاده
نوامبر 27, 2018

برج تک قطبی و طراحی دهانه

برج تک قطبی و طراحی دهانه

تک قطبی باید ترتیبات به طور کلی و تنظیمات نشان داده شده در نقشه ها همراه با پیوست. آنها باید طوری طراحی شود به مقاومت در برابر مشخص بارگذاری سیستم نهایی. گواهی عدم سوء پیشینه بین قطعات زنده و قطعات فولادی حمایت و بین هادی فاز و زمین و یا دیگر موانع باید به عنوان مشخص. The تک قطبی shall be designed to carry two circuits of 33kv line below the 132kv circuit.
تمام طرح های تک قطبی باید طوری باشد که برای تسهیل بازرسی, رنگ آمیزی, نگهداری, تعمیرات و بهره برداری با تداوم عرضه بودن در نظر اول.
طراحی باید طوری باشد که تعداد بخش های مختلف باید به عنوان چند که ممکن است برای تسهیل حمل و نقل باشد, نصب و بازرسی. حداکثر وزن سنگین ترین عضو تنها باید به که در قابلیت بلند کردن طبیعی از تجهیزات نصب پیشنهاد محدود.
اعضای اصلی تک قطبی تک قطبی فولاد چند ضلعی باید از حداکثر طول تنها مناسب برای پسوند بدن تشکیل و نباید بدون نیاز به تایید کارفرما ترکیب بخش های متصل اضافی.
که در آن فرآیندهای ساخت به کار منفی تحت تاثیر قرار خواص مواد, و یا معرفی مناطق تمرکز تنش بالا طراحی کلی از ساختار باید عوامل را به حساب.
بازوهای نگهدارنده باید طوری ترتیب داده است که می توان آنها را در هواپیما از چهره طولی از پشتیبانی قطع بدون اخلال در هر یک از اعضای تشکیل دهنده بخشی از بدن پشتیبانی.
صلیب اسلحه باید طراحی شود به و سازگار با ابزار تعمیر و نگهداری AB CHANCE خط زندگی می کنند و تجهیزات می شود.
دستگاه ها محافظ گارد پرنده مناسب باید نصب شود به دور از پرندگان را roosting طور مستقیم بیش از واحد مقره.

طراحی دهانه
طراحی تمام برج باید برای پایه زیر را ارائه, باد و وزن دهانه و باید به صورت زیر نشان داده شده جدول شود. جدول باید با مناقصه ارسال.
دهانه اساسی به معنای فاصله افقی بین مراکز از حمایت های مجاور در سطح زمین که ارتفاع برج استاندارد است با پاکسازی هادی مشخص مشتق شده به زمین در هوا هنوز در حداکثر درجه حرارت.
دهانه مدت باد یعنی نصف مجموع طول دهانه افقی مجاور پشتیبانی بر روی هر یک برج. آن را باید در ضمیمه جدول نشان داده شود 10. A.1
وزن مدت بالا بردن این معنی است که وزن از هادی ها و earthwire سربار به سمت بالا در هر برج های پشتیبانی شده برای تقویت قدرت نظامی متقابل. آن را باید در جدول ضمیمه نشان داده شود 10. A.1
25.2.3 بارهای طراحی
بارگذاری سازه باید مراجعه, دستی ASCE و گزارش مهندسی تمرین بدون. 74 "دستورالعمل برای خطوط انتقال برق با بارگذاری سازه".
بارهای زیر باید در طراحی برج به کار گرفته:
(a) بارهای باد
– بر روی هادی قدرت و earthwire سربار : 385N / M2
(در منطقه پیش بینی شده از هادی یا سیم)
– در سازه برج : 690N / M2
(در منطقه پیش بینی از اعضای ساختار)
– در مجموعه های عایق : 385N / M2
(ج) حداکثر تنش کار هادی و Earthwire
– هادی قدرت سیاهگوش : 22,500 N
– زمین های سقفی earthwire سیم : 14,100 N
(ج) بارهای عمودی
– سازه برج : وزن واقعی سازه برج از جمله لوازم جانبی
– هادی برق : وزن هادی دهانه وزن مشخص شده با لوازم جانبی
– earthwire های سقفی : وزن طول وزن مشخص شده با لوازم جانبی

مواد و ساخت.
برج باید با فولاد کششی و / یا بالا از بهترین کیفیت و یا دیگر مواد مورد تایید ساخته, که خواص مکانیکی باید با درجه آهن پیروی 430 و آهن 510 مشخص شده در استاندارد ISO 630-1980 یا معادل آن.
51
هیچ یک از اعضای این برج باید کمتر از 6mm ​​به در ضخامت و لنز 50mm در عرض فلنج برای اعضای پا از برج ها و اعضای اصلی این مقطع بازوی شود, و 5mm و 45mm برای وب و اسمی اعضای ترتیب.
نسبت باریکی باید تجاوز نمی 150 برای پا و بازو اعضای, 200 برای اعضای وب و 250 برای اعضای اسمی به عنوان عضو فشرده سازی و 350 برای تنش تنها عضو.
تمام اتصال باید توسط پیچ و مهره فولاد کششی و / یا بالا و آجیل. بدون پیچ و مهره باید کمتر از 12mm در قطر. همه پیچ و مهره باید با واشر بهار تصویب ارائه شده. پیچ و مهره ضد سرقت باید از سطح زمین به سطح ضد صعود برج مورد استفاده قرار.
سوراخ های پیچ نباید بیش از 1.5 میلیمتر در قطر بزرگتر از قطر مربوطه را از پیچ و مهره. چاله ها باید برای اعضای حفر کمتر از 13 میلی متر در ضخامت. برای اعضای دارای ضخامت زیر 13 میلی متر, سوراخ ممکن است حفر و یا پانچ, اما اولی ترجیح داده می شود.

مواد
همه فولاد باید با استاندارد BS EN مطابق 10025 و یا BS EN 10210 به عنوان مناسب, غیر این صورت مشخص و باید مناسب برای تمام فرآیندهای ساخت معمول باشد, از جمله کار سرد و گرم در محدوده مشخص شده.
کیفیت فولاد به پایان رسید باید مطابق با استاندارد BS EN شود 10163. همه فولاد باید رایگان از تاول شود, مقیاس, ورقه, segregations و نقص دیگر. وجود دارد نباید هیچ دور نورد در انگشتان پا از زاویه و یا مقیاس آسیاب نورد در شود.
مگر در مواردی که به خلاف مشخص نمرات زیر از فولاد باید قابل اجرا باشد:
من. فولاد باید هم درجه S235JRG2 یا S275JR شود.
دوم. فولاد کششی بالا باید درجه S355JR برای بخش های کمتر از باشد 20 میلی متر ضخامت و S355JO برای بخش های بزرگتر و یا تا 20mm ضخامت برابر, به جز برای صفحات که باید بزرگتر یا مساوی به 40mm ضخامت شود.

پاسخ دهید

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخشهای موردنیاز علامتگذاری شدهاند *