160′

ژوئن 20, 2018

گالوانیزه در ASTM استاندارد خود حمایت برج 160′

با توجه به استاندارد ANSI / EIA-222-F 1996 90 مایل در ساعت / 78 مایل در ساعت + 1/2″ یخ شعاعی W / (3 تند باد دوم) per OBC AND 旧C CaAa Rat Plate Area Weight Elevation No [...]