الزامات

مارس 31, 2018

400KV شبکه فولاد برج طراحی مورد نیاز و طراحی دهانه برای مکان های پشتیبانی ,فولاد برق خط انتقال

B1.5.1 الزامات طراحی تنش های واحد در اعضا و اتصالات برای محاسبه طراحی سازه, بر اساس بارگذاری طراحی و طراحی بارگذاری نامتعادل (سیم شکسته [...]
مارس 26, 2018

مورد نیاز واردات کالاهای , 230 کیلوولت خط انتقال برج, بخش دوم

kv و برج فولادی خط انتقال قطب الکتریکی تحت زاویه الکتریکی, kv و برج فولادی خط انتقال قطب الکتریکی تحت زاویه الکتریکی [...]