مقایسه سیستم مهاربندی های مختلف برای برج سازه های فلزی شبکه خود حمایت

طراحی زاویه / تنش نوع دو برج مدار برای 110KV خط انتقال
فوریه 2, 2019
نمونه طراحی برج های انتقال برق
فوریه 8, 2019

مقایسه سیستم مهاربندی های مختلف برای برج سازه های فلزی شبکه خود حمایت

Self-Supporting Steel Lattice Structure Towers

با گسترش نظام ارتباط از راه دور, و همچنین نیازهای طبیعی برای افزایش سیستم های انتقال برق در جهان از دلایل اصلی برای خواسته مداوم برای تولید انتقال فولاد و برج های مخابراتی شد. سازه های فلزی نوع شبکه مدت طولانی است که تا حد زیادی در جهان مورد استفاده برای حمایت از آنتن های تلفن همراه و مایکروویو انتقال یا برای فعال کردن خطوط انتقال برق ساخته شود متصل شهرستانها و قلمرو کشورها.
طراحی انتقال و ارتباط از راه دور برج یک فرآیند ساده نیست, اما مصالحه تعاملی بین بسیاری از عوامل, که در نهایت باید شرایط قدرت پایه باشند. طراحی انتقال و ارتباط از راه دور برج در این محدوده باریکی بسیار رقابتی است هدف در هزینه های جهانی پایین تر و کیفیت بالاتر مسائل.
ساختار مشبک هستند و ایده آل برای شرایط نیاز به یک ظرفیت حمل بار بالا مناسب, کم وزن خود, استفاده اقتصادی از مواد, و ساخت سریع و ساخت و ساز. به این دلایل خود حمایت برج مشبک به طور معمول در زمینه مخابرات و برق سیستم استفاده می شود. از آنجا که یک طراحی برج مشبک ممکن است برای صدها نفر از برج در انتقال قدرت و مقاصد ارتباطی مورد استفاده قرار, بسیار مهم است برای پیدا کردن یک طراحی اقتصادی و بسیار کارآمد.
ترتیب اعضای برج باید هندسه برج ساده با استفاده از چند اعضای که ممکن است نگه دارید و آنها باید به طور کامل تحت بیش از یک شرایط بارگذاری تاکید. هدف این است که برای تولید یک ساختار اقتصادی است که به خوبی متناسب و جذاب .
برج مشبک فولادی معمولا ساخته با استفاده از زاویه برای پاها اصلی و اعضای مهاربند. اعضای به هم پیچ, یا به طور مستقیم و یا از طریق صفحات خشتک. به منظور کاهش طول پشتیبانی نشده و در نتیجه افزایش قدرت کمانش آنها, پاها اصلی و اعضای پرانتز هستند جانبی در فواصل در بین گره های پایان خود حمایت, با استفاده از بادبند های ثانویه و یا برکنار شده.
به منظور کاهش شرایط بارگذاری شدید با توجه به بار باد و شکر و تخم مرغ, مطالعه مقاوم سازی سازه برج است که از اهمیت و فوریت بزرگ. زاویه های فلزی معمولا به عنوان اعضای در ساخت برج استفاده. با توجه به عدم تقارن مقطع عضو, ثبات این اعضای زاویه می تواند یک مسئله پیچیده.

Bracing Systems

برج با پایه های مختلف و سیستم های مهاربندی.

در مطالعه حاضر, معمولا با پنج نوع مختلف از سیستم مهاربندی در برج های انتقال قدرت مانند KX نظر گرفته ارائه, K, د, XD, و KD همانطور که در شکل نشان داده شده است 1(آ). این برج مدل هستند, تجزیه و تحلیل و طراحی مطابق با ASCE 10 رمز. هفت نوع مختلف از سیستم مهاربندی از K شامل, KD, و, YD, د, XB و X با توجه به پایه مستطیل شکل برای
برج های مخابراتی با ارتفاع 60, 50 و 40 متر.
چهار سیستم مهاربندی مختلف K شامل, د, XB و X برای برج های مخابراتی پایه مثلثی نیز مورد مطالعه قرار. شکل 1(ب) نشان می دهد هر دو برج پایه مستطیل شکل و مثلثی با الگوهای فرح مختلف. بار, ترکیب بار و دیگر پارامترهای طراحی مشخص شده در کد ANSI / TIA-222-G برای تجزیه و تحلیل استفاده شده است و طراحی از برج.

تحلیل عددی
انتقال فولاد و برج مخابراتی طراحی یک فرآیند ساده نیست, اما مصالحه تعاملی بین بسیاری از عوامل, که باید در نهایت
برآوردن نیازهای اساسی قدرت. به طور کلی, در تجزیه و تحلیل ساختاری, ساختار پیچیده واقعی و بارگذاری به صورت عددی مدل, با استفاده از چند فرض ساده. از سوی دیگر, شایع ترین استفاده از هندسه برج, زمانی که راه حل خرپا به تصویب رسید, دارای مکانیزم ساختاری که سازش رفتار سازه فرض. تجزیه و تحلیل الاستیک خطی انتقال برج, اثرات غیر خطی در سطح عضو و سیستم (هندسی) مورد توجه قرار گرفته و برج مدل و تجزیه و تحلیل با استفاده از ستون تیر و خرپا عناصر. بنابراین لحظات تولید شده توسط تداوم اعضای عموما از هر یک از اعضای پا در نظر گرفته نشده
را بخود دوخته بین دو مفاصل.

در مطالعه حاضر, تجزیه و تحلیل ساختاری بر اساس یک روش محافظه کار کمتر, برای طراحی برج فولاد با توجه به تمام نیروهای ساختاری واقعی و لحظات. مدل سازی
استراتژی ترکیب پرتو و خرپا سه بعدی عناصر محدود ارائه شده است. در مدل برج اعضای اصلی مانند پاهای استفاده از عناصر پرتو در حالی که سیستم مهاربندی
با بهره گیری از عناصر خرپا.
خطی و غیر خطی تجزیه و تحلیل از برج خارج برای به دست آوردن عملکرد سیستم های مهاربندی انجام. برج مورد استفاده در این مطالعه به منظور بررسی ساختاری
عملکرد سیستم مهاربندی. برج در 3D با استفاده از برنامه TOWER مدل شده است. این برنامه قادر به انجام تجزیه و تحلیل خطی و غیر خطی و همچنین فرصتی برای چک کردن طراحی چنین سازه تحت بارهای مشخص شده توسط کاربر را فراهم کند و همچنین می توانید حداکثر باد و وزن مجاز دهانه محاسبه.

ترک یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخشهای موردنیاز علامتگذاری شدهاند *