گالوانیزه فولادی برق قطب قدرت برای خط انتقال – HDG شکل چند ضلعی