132KV

เมษายน 6, 2018
สายส่งเหล็กชุบสังกะสีหอขัดแตะ

132สายส่ง KV สังกะสีหอเหล็กตาข่าย Detailing และการประเมินค่า

รายละเอียดร้านค้าและการประมาณค่า ก่อนออกจากงานของผู้ผลิต สมาชิกหอคอยทุกคนจะต้องประทับตราด้วยตัวเลขและ/หรือตัวอักษรที่แยกความแตกต่างจากตัวเลขและ/หรือ [...]
เมษายน 2, 2018
1000KV และภายใต้มุมไฟฟ้าเสาไฟฟ้าหอคอยเหล็กสายส่ง,พลังงานไฟฟ้าส่งหอคอยเหล็กสาย

132KV,230KV,380KV,400โหลด KV เกียร์สายเหล็กทาวเวอร์ออกแบบ

B1.5.1 การออกแบบโหลด แรงดันลมพื้นฐานที่ใช้ต้องเป็นไปตามที่ระบุไว้ใน B2.5.8 ข้างต้น. การออกแบบจะต้องขึ้นอยู่กับการพิจารณาดังต่อไปนี้:- [...]
เมษายน 7, 2017
ดับเบิลวงจรมุมเหล็กไฟฟ้า Lattice เกียร์ทาวเวอร์

ดับเบิลวงจรเกียร์ทาวเวอร์สาย,400KV 35kv 132kv 33KV

ทำไมสายส่งควรใช้คู่วงจรทาวเวอร์? 1. แนวคิด: วงจรเดี่ยวหมายถึงภาระมีวงจรแหล่งจ่ายไฟ; A double loop is [...]