230กิโลโวลต์

เมษายน 2, 2018
1000KV และภายใต้มุมไฟฟ้าเสาไฟฟ้าหอคอยเหล็กสายส่ง,พลังงานไฟฟ้าส่งหอคอยเหล็กสาย

132KV,230KV,380KV,400โหลด KV เกียร์สายเหล็กทาวเวอร์ออกแบบ

B1.5.1 การออกแบบโหลด แรงดันลมพื้นฐานที่ใช้ต้องเป็นไปตามที่ระบุไว้ใน B2.5.8 ข้างต้น. การออกแบบจะต้องขึ้นอยู่กับการพิจารณาดังต่อไปนี้:- [...]
มีนาคม 26, 2018
หอเหล็กชุบสังกะสี

ความต้องการของกัลวาไน , 230 kV หอสายส่ง, ส่วนที่สอง

ข้อกำหนดในการชุบสังกะสีของสายส่งเหล็ก ยกเว้นที่ระบุไว้เป็นอย่างอื่น, เหล็กและเหล็กกล้าทั้งหมดที่ใช้ในการก่อสร้างงานตามสัญญาจะเป็น [...]