35KV

เมษายน 7, 2017
ดับเบิลวงจรมุมเหล็กไฟฟ้า Lattice เกียร์ทาวเวอร์

ดับเบิลวงจรเกียร์ทาวเวอร์สาย,400KV 35kv 132kv 33KV

ทำไมสายส่งควรใช้คู่วงจรทาวเวอร์? 1. แนวคิด: วงจรเดี่ยวหมายถึงภาระมีวงจรแหล่งจ่ายไฟ; A double loop is [...]