NHÀ MÁY

 

KEHANG có nhiều hơn 320 người lao động, sản lượng hàng năm của 30,000 tấn, có diện tích 86,000 mét vuông, diện tích xây dựng 35,000 mét vuông.