tháp Lookout lửa, Tiêu chuẩn kết cấu thép Lookout Đối với dịch vụ rừng