ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ

 

KEHANG has more than 320 υπαλλήλους, ετήσια παραγωγή της 30,000 τόνους, Καλύπτει μια έκταση 86,000 τετραγωνικά μέτρα, περιοχή κατασκευής του 35,000 τετραγωνικό μέτρο.