محصولات

 

Kehang متخصص در تولید برج های مخابراتی, دکل های برق, پخش و تلویزیون برج, برج ارتباطات ماسک مو, تک قطبی, برج مهار شده, برج های آموزشی آتش, برج دکوراسیون,و غیره.


برج ارتباطات

tubular communication tower,angel communication tower,برج تک قطبی,radio tower,برج تلویزیون پخش

4 پا برج زاویه مخابرات

Angular Telecommunication Tower

تک قطبی

برج منوپل

Angle-Steel-telecommunication-tower

فرشته برج ارتباطاتبرج پوشاندن

Pine tree tower, برج پوشاندن,Ginkgo tree tower

01

برج پوشاندن

02

برج پوشاندن

03

برج پوشاندندکل مهاری

برج انتقال دکل مهاری,سیم مهار دکل های مخابراتی دکل های فولادی,دکل مهاری

برج انتقال دکل مهاری

برج انتقال دکل مهاری

برج مهار شده

دکل مهاری

برج ارتباطی 4

دکل مهاریبرق برج خط انتقال

برج شبکه,فرشته انتقال برق برج خط,electric transmission pole tower,و غیره.

برج شبکه

Lattice Tower

خط انتقال برق برق فولاد قطب

خط انتقال برق برق فولاد قطب

فرشته انتقال برق برج خط

Angel Electric Transmission Line Tower