دکل مهاری

دسامبر 2, 2018

مقایسه خود حمایت برج به برج دکل مهاری دکل

برج دکل مهاری بسیار سبک وزن و سنگین وزن به برج های پشتیبانی شده توسط سیم مرد هستند و با توانایی حمل بارهای نور به آنتن سنگین طراحی. برج [...]
فوریه 2, 2018

برج انتقال دکل مهاری

دکل مهاری تا به ظاهر رمان,و بزرگترین ویژگی آن است که با استفاده از فولاد سیم مرد تقویت. برج گاید یک نوع متداول دکل ارتباطی است که [...]
ژانویه 31, 2018

سیم مهار دکل های مخابراتی دکل های فولادی

برج دکل مهاری بسیار سبک وزن و سنگین وزن به برج های پشتیبانی شده توسط سیم مرد هستند و با توانایی حمل بارهای نور به آنتن سنگین طراحی. برج [...]
ژانویه 22, 2018

دکل مهاری

دکل مهاری نیز به نام برج ماست, بدنه اصلی یک قطب است, fiber rope in three or four ways to pull the body make sure it up-right [...]