برج مراقبت

سپتامبر 7, 2018

فولاد برج مراقبت, برج مانیتورینگ را برای آتش سوزی جنگل

The main functions of the monitoring tower: 1. این برج نظارت برای وظیفه امنیت عمومی در ترافیک و یا توده فعالیت های مورد استفاده; 2. [...]