دکل مهاری

نوامبر 27, 2018

دکل مهاری VS برج آزاد ایستاده

برج ایستاده رایگان. این برج به مشخصات EIA / TIA ساخته شده. برج به طور کامل داغ غوطه ور گالوانیزه پس از ساخت برای اطمینان از بهترین حفاظت در برابر خوردگی در دسترس. همه [...]
ژانویه 22, 2018

دکل مهاری

دکل مهاری نیز به نام برج ماست, بدنه اصلی یک قطب است, fiber rope in three or four ways to pull the body make sure it up-right [...]