ماده

آوریل 6, 2018

انتقال نیروی برق زاویه های فلزی برج مجمع مواد

Assembly Material All necessary bolts, پیچ, پرچ, آجیل, واشر و قفل کردن دستگاه به عنوان مواد مونتاژ برای تجهیزات مبله. All bolts and screwed [...]