تلسکوپی قطب

دسامبر 1, 2018

دکل Steel,تلسکوپی قطب,قطب انتقال فولاد

قطب فولادی که در این بخش مشخص شده است باید با آخرین ویرایش استانداردهای زیر برای عملکرد در خطوط هوایی در هوای زیر مطابقت داشته باشد. [...]