قاب برج دودکش

فوریه 2, 2018

قاب برج دودکش

نقش اصلی دودکش است به جلو و دود, دود اگزوز, بهبود شرایط احتراق. داخل ساختمان های بلند به طور کلی مجموعه تعدادی از [...]