khung tháp ống khói

tháng 2 2, 2018

khung tháp ống khói

Vai trò chính của ống khói là phải rút ra khỏi khói, khói thải, cải thiện điều kiện đốt. Nội thất của tòa nhà cao tầng thường đặt số […]