Thanh tra

tháng tư 8, 2018

Các thành phần & phần Inspect : Dự án Bolivia 230KV Góc Thép Tháp

Hồ sơ & Tấm Dự án 230KV Bolivia Tower Type2HD KH08-01 Mô tả Độ lệch cho phép (mm)   Phương pháp kiểm tra Mẫu số. & kết quả 410 450 220 223 […]