Tháp thép lưới

Tháng mười một 8, 2018

500 KV lưới thiết kế tháp góc và thử nghiệm

Kẹp VÀ CHỐT CHO Kẹp THÁP THÉP LATTICE, được gắn chặt với bu lông, được quy định với người đứng đầu ly khai hoặc mũ và vòng đệm phù hợp. Các bu lông sẽ […]
VỀ CHÚNG TÔI 31, 2018

400KV lưới thép Tháp Yêu cầu thiết kế và thiết kế kéo dài cho Locations Hỗ trợ ,thép điện Đường dây truyền

B1.5.1 Yêu cầu thiết kế Đơn vị ứng suất trong các bộ phận và kết nối để tính toán thiết kế kết cấu, dựa trên tải thiết kế và thiết kế cân bằng tải (đứt dây […]