Thép và vật liệu

tháng tư 8, 2018

thép thường được sử dụng trong sản xuất tháp sắt

Chất liệu thông thường Q345B / A572, Năng suất tối thiểu Strength ≥ 345 N / mm² Q235B / A36, Năng suất tối thiểu Strength ≥ 235 N / mm² […]