Rooftop Tháp Truyền thông

tháng Giêng 19, 2018

Rooftop Tháp Truyền thông

Tốc độ gió thiết kế: 30CÔ (thay đổi theo vùng) chiều sâu đóng băng: 5mm-7mm: (thay đổi theo vùng) cường độ Aseismatic: 8nhiệt độ Preference °: -35℃ ~ 45 ℃ Dọc mất tích: <1/1000 Điện trở nối đất: ≤4Ω Avaivable […]