tháp cao nhất

Tháng sáu 23, 2018

đâu là tháp viễn thông cao nhất của thế giới

Từ quan điểm kỹ thuật của xem, tháp là một cao cấu trúc nhân tạo, quan sát thường xuyên ở người, nơi thờ phượng hoặc truyền tín hiệu, nhưng không sống và […]