Cột buồm và tháp radio

tháng Giêng 5, 2019

phần cần thiết của cột buồm Radio và tháp,tháp truyền thông

Steel Work The steel used in the fabrication of the tower shall comply with BS, JIS hoặc một equivalentstandard đề xuất bởi TowerSupplier và sự đồng ý của “*****”. […]