thép trạm tháp mạng

tháng 2 9, 2018

thép trạm tháp mạng

Một tháp lưới hoặc giàn tháp là một tháp khuôn khổ freestanding. Chúng có thể được sử dụng như là tháp truyền tải điện đặc biệt đối với điện áp trên 100 kilôvôn, như […]