Tháp Bionic Tree

tháng Tám 1, 2018

Dự án Tháp ngụy trang Tân Giang Tứ Xuyên , Dự án Tháp ngụy trang Tân Giang Tứ Xuyên

Tháp tế bào ngụy trang là để điều phối tháp giao tiếp với môi trường tự nhiên xung quanh, giải quyết hiệu quả vấn đề khó thi công tại các danh lam thắng cảnh và […]