Tháp ASTM

Tháng sáu 20, 2018

mạ kẽm mỗi ASTM Tiêu Chuẩn Tự Hỗ trợ Tháp 160′

Theo ANSI / EIA-222-F 1996 90 mph / 78 mph + 1/2″ băng xuyên tâm w / (3 cơn thứ hai) mỗi OBC VÀ 旧 C CaAa Khu vực đĩa chuột Độ cao Trọng lượng Không […]