monopole Tháp

tháng bảy 12, 2024

Tháp đơn cực truyền thông GSM

GSM Communication Monopole Tower Introduction A GSM (Hệ thống truyền thông di động toàn cầu) monopole tower is a type of self-supporting structure used primarily for telecommunications. It is characterized by […]
Tháng sáu 1, 2024

Tháp truyền tải điện bằng thép mạ kẽm đơn cực

Giới thiệu tháp truyền tải điện bằng thép mạ kẽm đơn cực Tháp truyền tải điện là thành phần cơ sở hạ tầng quan trọng hỗ trợ lưới điện bằng cách truyền tải các đường dây điện cao thế trong thời gian dài. […]
Tháng mười một 18, 2018

loại tháp đơn cực và tuổi thiết kế

Đơn cực có trách nhiệm sắp xếp nói chung và cấu hình hiển thị trong bản vẽ kèm với tập tin đính kèm. Chúng phải được thiết kế để chống lại hệ thống cuối cùng được chỉ định […]
có thể 21, 2018

Thiết kế của tháp cực

Các thiết kế của một tháp đơn cực cần điều kiện khí hậu sau: điểm trung bình của khí quyển : nhiệt độ môi trường tối thiểu : nhiệt độ môi trường tối đa : Trung bình cộng […]
tháng tư 28, 2018

Monopole Thông tin Tower Mã Thiết kế,Loại và Lắp đặt

1. Tháp đơn cực GIỚI THIỆU Các thông số kỹ thuật này đề cập đến các yêu cầu kỹ thuật chung cho mục đích chế tạo góc đúc sẵn, loại lưới, tháp tự hỗ trợ dành cho sử dụng viễn thông. 2. QUỐC TẾ […]
tháng Giêng 18, 2018

monopole Tháp

Monopole tháp là một thiết kế cực độc thân và đang chung được sử dụng trong dịch vụ truyền thông di động và cá nhân So với cột buồm hình thức khác, một đơn cực […]