tháp quan sát

có thể 15, 2018

kết cấu thép thiết kế tháp quan sát tốt nghiệp

Hình này là một tháp kết hợp thép góc 15 mét, cấu trúc của việc sử dụng thép góc, bu lông thép. Cường độ địa chấn là 8 độ, […]