برج رصد

ممکن است 15, 2018

سازه های فلزی طراحی برج مشاهده فارغ التحصیلی

این شکل یک برج ترکیبی فولادی با زاویه 15 متر است, ساختار استفاده از زاویه فولاد, پیچ و مهره های فولادی. شدت لرزه ای است 8 درجه, [...]