برق برج خط انتقال

فوریه 2, 2019

طراحی زاویه / تنش نوع دو برج مدار برای 110KV خط انتقال

انواع برج ها طبقه بندی بر اساس تعداد مدارها: انواع برج ها طبقه بندی بر اساس تعداد مدارها: حمایت از خطوط برق / نوع سیستم تعلیق برج [...]
دسامبر 19, 2018

50KV برج خط انتقال – 50kV خط انتقال برج

1 مفاد سازنده 1.1 ولتاژ قطب فولادی لوله ای [...]
ژوئن 27, 2018

انتقال توان الکتریکی و برج توزیع

انتقال توان الکتریکی جنبش بخش عمده ای از انرژی الکتریکی از یک سایت تولید است, مانند یک نیروگاه, به ایستگاه فرعی برق. ولتاژ قطب فولادی لوله ای [...]