400KV

آوریل 2, 2018

132KV,230KV,380KV,400بارهای KV خط انتقال فولادی طراحی برج

kv و برج فولادی خط انتقال قطب الکتریکی تحت زاویه الکتریکی. طراحی باید در ملاحظات زیر بر اساس:- [...]
مارس 31, 2018

400KV شبکه فولاد برج طراحی مورد نیاز و طراحی دهانه برای مکان های پشتیبانی ,فولاد برق خط انتقال

B1.5.1 الزامات طراحی تنش های واحد در اعضا و اتصالات برای محاسبه طراحی سازه, بر اساس بارگذاری طراحی و طراحی بارگذاری نامتعادل (سیم شکسته [...]
آوریل 7, 2017

دو مدار برج خط انتقال,400KV 35KV 132kv 33kv

چرا باید خط انتقال استفاده دو برج مدار? 1. مفهومی: مدار تنها اشاره به یک بار یک مدار منبع تغذیه; ولتاژ قطب فولادی لوله ای [...]