رادیو تلویزیون رادیو و تلویزیون برج فولادی

دسامبر 7, 2018

رادیو تلویزیون رادیو و تلویزیون برج فولادی,سیگنال دکل های منوپل

تلویزیون- و برج رادیویی انتقال در میان بلندترین و شکننده ترین سازه های ساخته شده هستند, با برخی از تا 2,000 فوت (609.60 متر) در ارتفاع. Since the early [...]