رادیو تلویزیون رادیو و تلویزیون برج فولادی,سیگنال دکل های منوپل