Đài phát thanh phát sóng truyền hình Thép Towers,tín hiệu tháp truyền đơn cực