132kv

tháng tư 6, 2018

132đường dây truyền tải KV mạ kẽm tháp thép lưới chi tiết và dự toán

Chi tiết cửa hàng và ước tính Trước khi rời khỏi Công trình của Nhà sản xuất, tất cả các thành viên tháp phải được đóng dấu cứng với các số và / hoặc chữ cái phân biệt tương ứng với các số phân biệt và / hoặc […]
tháng tư 2, 2018

132kv,230kv,380kv,400Tháp kv Đường dây truyền tải thép Thiết kế

B1.5.1 Tải trọng thiết kế Áp suất gió cơ bản được áp dụng phải phù hợp với các quy định trong B2.5.8 ở trên. Việc thiết kế được dựa trên những yếu tố sau:- […]
tháng tư 7, 2017

Circuit Đường dây truyền Tháp đôi,400kv 132kV 33kv 35kv

Tại sao đường truyền nên sử dụng hai Circuit Tháp? 1. Về mặt lý thuyết: Độc mạch đề cập đến một tải có một mạch cung cấp điện; cực thép hình ống Điện áp […]