Dự án

có thể 2, 2018

Bản đồ dự án tháp truyền ở châu Phi

Bản đồ của Transmsision Lines và trạm biến áp