đèn giao thông Ba Lan

tháng Giêng 29, 2018

đèn giao thông Ba Lan

1. Được thiết kế hoặc cải thiện cho tất cả các loại cột đèn đường phố. 2. Vật chất: thép cuộn cán nóng. 3. Fininshing:Nhúng nóng thép mạ kẽm có lớp phủ bột. 4. đóng gói: […]