tháp thép cột viễn thông dây guyed

tháng Giêng 31, 2018

tháp thép cột viễn thông dây guyed

Towers Guyed có trọng lượng nhẹ đến nặng tháp được hỗ trợ bởi dây chàng và được thiết kế với khả năng mang ánh sáng để tải anten nặng. Tháp […]