thép mạ kẽm

tháng tư 6, 2018

132đường dây truyền tải KV mạ kẽm tháp thép lưới chi tiết và dự toán

Chi tiết cửa hàng và ước tính Trước khi rời khỏi Công trình của Nhà sản xuất, tất cả các thành viên tháp phải được đóng dấu cứng với các số và / hoặc chữ cái phân biệt tương ứng với các số phân biệt và / hoặc […]