tháp theo dõi

Tháng Chín 27, 2018

Ống Monopole Tháp – Các nhà sản xuất Monopole Tháp

  Đơn cực Jielian là cấu trúc tự hỗ trợ một thành phần được sử dụng ở các khu vực đô thị nơi không gian bị hạn chế. Chúng tôi cung cấp nón thép, monopoles tay áo trượt hoặc cột ống mặt bích […]
Tháng Chín 7, 2018

thép Tháp Canh, tháp giám sát cháy rừng

Các chức năng chính của tháp giám sát: 1. Tháp giám sát được sử dụng cho nhiệm vụ an ninh công cộng trong các hoạt động giao thông hoặc khối lượng; 2. […]
có thể 15, 2018

kết cấu thép thiết kế tháp quan sát tốt nghiệp

Hình này là một tháp kết hợp thép góc 15 mét, cấu trúc của việc sử dụng thép góc, bu lông thép. Cường độ địa chấn là 8 độ, […]
tháng Giêng 22, 2018

tháp theo dõi

tháp giám sát là trên cơ sở của tháp Eiffel, nghiên cứu chuyên nghiệp với nồng độ lớn, truyền thông tích hợp phát triển, giám sát, tháp ánh sáng theo dõi kết cấu thép cao […]