Tự Hỗ trợ Tubular Tháp Truyền thông

tháng Giêng 31, 2018

Tự Hỗ trợ Tubular Tháp Truyền thông

Towers tự hỗ trợ phù hợp với gần như tất cả các ứng dụng truyền thông không dây. Towers tự Hỗ trợ thường ba hoặc bốn cấu trúc kiểu lưới mặt làm từ que rắn, ống, […]