cực Electric Power

tháng Giêng 22, 2018

Truyền tải điện Dòng điện cực thép

Chất liệu thường Q345B / A572, Năng suất tối thiểu Strength ≥ 345 N / mm² Q235B / A36, Năng suất tối thiểu Strength ≥ 235 N / mm² Cũng như cán nóng cuộn dây từ ASTM […]