tháp đường dây truyền tải điện angel

VỀ CHÚNG TÔI 19, 2018

50kv tháp Đường dây truyền – tháp đường dây 50kV

1 quy định mang tính xây dựng 1.1 cực thép hình ống Điện áp […]
VỀ CHÚNG TÔI 10, 2018

tháp truyền điện góc

đường dây tải điện-điện mang năng lượng từ thực vật tạo (thấy thế hệ điện-điện) với hệ thống phân phối mà ăn điện nước, người sử dụng thương mại và công nghiệp. đường dây tải điện […]
tháng Giêng 22, 2018

tháp đường dây truyền tải điện angel

Đặc điểm kỹ thuật của thiên thần điện đường dây truyền tải Thiết kế tháp 1. Điện áp cấp dưới kết cấu thép 500KV cao kéo thép thép nhẹ 2. lớp GB1591: Q345B, Q345C,Q3455D GB700: Q235B, […]